ELECTION NEWS

EYYUBIYE

EYYUBIYE - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
EYYUBIYE - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • EYYUBIYE - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 173,070
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 526 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 118,662 68.56%
  1. VALID VOTES
  2. 117,162 98.74%
  1. INVALID VOTES
  2. 1,500 1.26%