ELECTION NEWS

DOGANHISAR

DOGANHISAR - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
DOGANHISAR - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • DOGANHISAR - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 14,152
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 48 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 11,916 84.20%
  1. VALID VOTES
  2. 11,386 95.55%
  1. INVALID VOTES
  2. 530 4.45%