ELECTION NEWS

ZEYTINBURNU

ZEYTINBURNU - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
ZEYTINBURNU - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • ZEYTINBURNU - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 198,672
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 512 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 140,814 70.88%
  1. VALID VOTES
  2. 138,763 98.54%
  1. INVALID VOTES
  2. 2,051 1.46%