ELECTION NEWS

UMRANIYE

UMRANIYE - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
UMRANIYE - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • UMRANIYE - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 461,055
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 1,186 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 341,337 74.03%
  1. VALID VOTES
  2. 336,196 98.49%
  1. INVALID VOTES
  2. 5,141 1.51%