ELECTION NEWS

ESENYURT

ESENYURT - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
ESENYURT - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • ESENYURT - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 427,815
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 1,102 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 302,137 70.62%
  1. VALID VOTES
  2. 298,234 98.71%
  1. INVALID VOTES
  2. 3,903 1.29%