ELECTION NEWS

YAVUZELI

YAVUZELI - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
YAVUZELI - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • YAVUZELI - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 12,259
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 55 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 10,078 82.21%
  1. VALID VOTES
  2. 9,907 98.30%
  1. INVALID VOTES
  2. 171 1.70%